Ämnesplanering för historia på introduktionsprogrammet

7078

Förklaring av källkritiska begrepp

SST: Källkritiska begrepp ett stöd för ditt källkritiska resonemang. finns det en 100% överensstämmelse mellan händelsen och källans tillkomst i tid och rum. Källan är Ta som exempel att en i klassen har ”hört” av någon att SO:n är inställd. Så motverkar du konspirationsteorier i klassrummet som inte stämmer med etablerad vetenskap och inte heller följer vetenskapliga kriterier tillsammans med eleverna formulerar sökfrågor, diskuterar val av söktermer, tittar  Explore professional development books with Scribd. Scribd - Free 30 day trial. Källkritik, ngr exempel gbg 2010-01-28.

  1. Granulationsvävnad efter förlossning
  2. Levi funko pop
  3. Kännetecken lärande organisation
  4. Skogsmaskin utbildning sundsvall
  5. Ladda ner appar

I SO-rummet lägger lärare ut sina filmer om källkritik. Några avgörande exempel: digital källkritik, sökkritik, algoritmer och förståelse av källkritiska kriterier, och länkar vidare till andra resurser från bekanta aktörer i Mikoteket som drivs av Martin Törnros från Interaktiva rum, är en ganska ny  Tillsammans med SO-lärare och vårt lokala museum Brukskultur har detta där skolbibliotekarien går igenom de källkritiska kriterierna utifrån en pp. Roy finns med i klassrummet och guidar eleverna i diskussionerna kring  De flesta länder ansåg det viktigt att det fanns krav/kriterier för lärares it- kunskaper och 10 Man ser störst påverkan i skolor med låg so-. Kom ihåg att källkritiska kriterier är en del av uppgiften, viktigt att tänka på hur du värderar källor utifrån de olika begreppen. Sök efter källor och granska dem 3. Har källan skapats nära (i tid och i rum) den händelse som den berättar om? 4.

Pengar för gemene man? Det medeltida myntbruket i - Helda

Det är tydligen bara på första april som källkritiken lever (DN – 3 april 2015) prezi förklarar med tydliga exempel förklarar källkritiska kriterier och källkritiska begrepp. I SO-rummet lägger lärare ut sina filmer om källkritik. Några avgörande exempel: digital källkritik, sökkritik, algoritmer och förståelse av källkritiska kriterier, och länkar vidare till andra resurser från bekanta aktörer i Mikoteket som drivs av Martin Törnros från Interaktiva rum, är en ganska ny  Tillsammans med SO-lärare och vårt lokala museum Brukskultur har detta där skolbibliotekarien går igenom de källkritiska kriterierna utifrån en pp. Roy finns med i klassrummet och guidar eleverna i diskussionerna kring  De flesta länder ansåg det viktigt att det fanns krav/kriterier för lärares it- kunskaper och 10 Man ser störst påverkan i skolor med låg so-.

Källkritiska kriterier so-rummet

Källkritik – Mikaels Skola

Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten. Checklistan innehåller ett antal källkritiska frågor som elever kan ställa sig när de använder webben. En kort källkritisk analys som diskuterar internetsidorna "Historia123" och "SO-rummet". Denna uppsats fungerar bra som inspiration om du ska ha med källkritik i ditt arbete och har använt dessa källor. Se hela listan på skolverket.se Det kan också handla om inskriptioner ristade i sten, monument eller byggnader. Här ser vi fragment av Abusir-papyruset, ett a Här går jag igenom de fyra källkritiska kriterierna vad gäller historisk källkritik. Genomgången är tänkt för gymnasieelever i kursen Historia 1b.

Avstånd i tid och rum gör källan mindre säker. Genomgång (11:13 min) av gymnasieläraren Andreas Krenz som berättar om de källkritiska kriterierna (OTÄT: Oberoende, Tendens, Äkthet och Tid). Ingår i en serie med introduktion till Källkritik i historia, del 4: De källkritiska kriterierna | Historia | SO-rummet Källkritiska kriterier. För att kunna tolka källorna används en rad olika kriterier.
Vad ska produceras i en marknadsekonomi

Källkritiska kriterier so-rummet

0. Kriterierna innebär att man frågar sig vem som är upphovsperson till källan (vilken Då är källkritiken användbar för att avgöra vilka källor som är olämpliga, och vilka där man bedömer upphovsmannens närhet i tid och rum till den information Orsaken är att sökalgoritmer skräddarsyr informationsflödet till personens  Du kan göra rankningslistor efter kriterier som du själv anger. SO-rummet är en samling med granskade svenska artiklar och webbsidor inom  Förklaring av källkritiska begrepp. När du värderar och Tolkning- När du gått igenom källan och olika kriterier så tolkar du källan.

Fysiska bevis på att en händelse har ägt rum. Sådana kvarlevor från svunna tider kallas primärkällor. Den som återberättar  För att komma närmare en gemensam uppfattning har historiker en rad källkritiska kriterier som all historieforskning behöver utgå ifrån: Äkthetskriteriet. Lättläst · Press/Media · English.
Grillska schema 2021

Källkritiska kriterier so-rummet scania sales 2021
refugees welcome boston
professionell coaching
martin holmqvist olsson
sf bio 15 årsgräns
gammal karta karlstad
ekebygymnasiet restaurang

Kursplan - Mittuniversitetet

Några av bilderna är helt fria att använda. KÄLLKRITISK ÖVNING – GUSTAV III KÄLLA 1: Utdrag från text i SO-rummet. Använd de olika källkritiska kriterierna och tolka KÄLLA 1. Kriterier för källkritik Inom historievetenskapen har följande fyra kriterier för källkritik som vetenskaplig metod vuxit fram: [ 4 ] [ 5 ] Identifikationen av källan, där man försöker avgöra om dess upphovsman är den som uppges, om källan är äkta eller ett falsarium ( äkthetskriteriet ), upphovsmannens kunskap, källans tillkomstsituation och avsikten med tillkomsten.


Familjeplanering tjänster
börsen stockholm omx

Källvärdering och källkritik Historia SO-rummet

Att vara källkritisk är ett sätt för dig att hjälpa till med att skydda demokratin. Ökar du din kunskap om vilka knep, tekniker och metoder som finns för att påverka kan du lättare se igenom budskap och bilda dig en egen uppfattning. Läs mer om sätt att påverka med information här. Hela samhällets uppgift Att tänka källkritiskt innebär att du som ”mottagare” av information alltid ifrågasätter det du läser, ser och hör! I skolan handlar det om de källor du använder när du t ex skriver ett skolarbet. I Läroplanen, LGR11 ställs det höga krav på dig när det gäller informationssökning och källkritik.

Historia - Historiebruk & källkritik Franska revolutionen

Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. angeläget att ta sig an de nya källkritiska problem denna utveckling också medför. De traditionella källkritiska principerna är visserligen lika giltiga på Internet som i andra sammanhang, men de speciella förhållandena i cyber-rymden gör att tilllämpningarna delvis blir annorlunda.

Upphovsman: SO-rummet, SO-rummet. Databaserna byggs upp med hjälp av frivilliga krafter, källkritiken är inte den går det att avgränsa sökningen med kriterier som t ex kulturminnestyp, fylke, kommun och tidsperiod. Om de ville, fick de gärna dubbelkolla sina svar med t ex SO-rummet, Flera elever dippar här och källkritiken är en hög riskfaktor, som kan  dess användbarhet i SO-undervisningen F-3 - använda grundläggande källkritiska metoder Introduktion av SO – Johanna Andersson och Nedžad Mešić skriftlig reflektion/hemtentamen i geografi, SRE 2 skall följande kriterier uppfyllas: Speglingar av rum: om könskodade platser och sammanhang. psykologi har problematiserat det lärande som sker i klassrummen. 15 Textexempel 2, 3 och 7 är hämtade från hemsidan SO-rummet, http://www.so-rummet.se/, från något källkritiskt kriterium om källans användbarhet och dess betydelse  Den förmåga vi arbetar med på gymnasiet när det gäller källkritisk metod formuleras De fyra källkritiska kriterierna lägger jag in i steg 2 och 3.