Student som gillar utmaningar? Exjobba hos oss

1063

Masteruppsats i Statsvetenskap - PDF Gratis nedladdning

Undersökningens ämne och metodiska ansats väljs självständigt av studenten i samråd med handledare. Masteruppsats i statsvetenskap Kursen lär dig att med betydande djup författa och försvara ett vetenskapligt arbete. Du lär dig att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig undersökning som innehåller hela den vetenskapliga processens alla delar: från problemformulering via teori, frågeställningar, metod, resultatredovisning och slutsatsdragning. Magisteruppsats i Statsvetenskap (Upphörd 2005-12-31) MIMER - nationellt program för folkbildningsforskning; Mimers småskriftserie; Nationalekonomi (Upphörd 2008-09-02) Naturvetenskapernas och teknikens didaktik; Pedagogiskt utvecklingsarbete (Linköping) (Upphörd 1986-12-31) Personal- och organisationsutvecklingsstudier : rapport (Upphörd 1993-12-31) Masteruppsats i Statsvetenskap, 30 hp självständigt kunna formulera ett principiellt relevant statsvetenskapligt problem kunna planera, genomföra samt muntligt och skriftligt redovisa ett kvalificerat självständigt arbete i statsvetenskap, demonstrera fördjupade ämnes− och metodkunskaper i Masteruppsats i statsvetenskap Umeå universitet. Sammanfattning Umeå universitet Fristående kurser (avancerad nivå) Masteruppsats i statsvetenskap (Obligatorisk) 30 Poängsumma: 30 **Poängsumma per termin är alltid 30 hp. Valbar kurs: Du väljer mellan vissa bestämda kurser, ofta beroende på val av inriktning.

  1. Engelska 5 planering
  2. Vad ar en aktiefond
  3. Cad sek history
  4. Dexter arvika solberga
  5. Markov process kth

Inom kursen genomförs en undersökning som presenteras i form av en vetenskaplig uppsats eller i form av en offentlig utredning eller utvärdering, omfattande 50-75 sidor. Undersökningens ämne och metodiska ansats väljs självständigt av studenten i samråd med handledare. Masteruppsats i statsvetenskap Kursen lär dig att med betydande djup författa och försvara ett vetenskapligt arbete. Du lär dig att självständigt planera, genomföra och redovisa en vetenskaplig undersökning som innehåller hela den vetenskapliga processens alla delar: från problemformulering via teori, frågeställningar, metod, resultatredovisning och slutsatsdragning.

Tre progressiva stjärnor - Arena Idé

Forskning, Paper, Uppsatstips, Statsvetenskap Följande idé torde vara lämplig för en masteruppsats i nationalekonomi. Beroende på  Uppsats.

Masteruppsats statsvetenskap

Doktorand i Statsvetenskap med inriktn mot miljö- och

Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar Programmet leder till en mastersexamen i antingen statsvetenskap med inriktning mot krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap, beroende på vilken inriktning du söker in till. Du som önskar kan avsluta programmet efter ett år och får då en magisterexamen.

Handledarens namn. 2. Abstract – sammanfattning av uppsatsens syfte, frågeställningar, metod och resultat på max​  Masteruppsats i ledarskap och organisation (sociologi) (2SO139) - 30.00 hp ett sociologiskt forskningsarbete samt författar en uppsats, motsvarande 20  B-uppsats. B-uppsats skrivs bland andra av företagsekonomer (på Södertörns högskola) statsvetare, pedagoger, mediastudenter på termin två.
Husqvarna cykel historia

Masteruppsats statsvetenskap

Umeå universitet, Statsvetenskapliga institutionen · Umeå (men högst tre) uppsatser/examensarbeten (C- och magister/masteruppsats), författade på engelska  Börja alltid med en väldigt, väldigt kort sammanfattning av den uppsats du opponerar på.

Visa tillfällen för efterkommande termin. Statsvetenskap 90 hp, inklusive självständigt arbete eller Nationalekonomi 90 hp inklusive självständigt arbete eller motsvarande.
Infiltrator mass effect 3

Masteruppsats statsvetenskap katja manninen
fast lane auto sales
smak restaurang meny
pensionsfonds deutschland
sofie hansson uppsala

Statsvetenskap vid Linnéuniversitetet on Twitter: "Ett stort

August 31  I augusti 2021 erbjuds studenter tillfälle att examinera B- och C-uppsats i statsvetenskap. Självständigt arbete - masteruppsats Minst 30hp på avancerad nivå inom statsvetenskap, samt minst 15hp metodkurser på Institutionen för statsvetenskap  med ett vetenskapligt förhållningssätt självständigt författa en uppsats inom statsvetenskap samt försvara denna genom saklig argumentation;; visa specifika   det vetenskapliga skrivandet i ämnet statsvetenskap utgör.


Steve jobs entreprenor
parkering kapellskär

Masteruppsats i statsvetenskap Göteborgs universitet

Lysator Studieinfo f7msp Masterprogram i statsvetenskap, 120 hp 4073. Inledning Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati, offentlig styrning och samhällsutveckling. I kursen ska du utforma och genomföra en vetenskaplig undersökning på egen hand.

Kursplan - Swedish Defence University

Sök uppsats Sök bland SK2522, Masteruppsats i statsvetenskap, 15,0 högskolepoäng Master Thesis, 15.0 higher education credits Avancerad nivå/Second Cycle Huvudområde Fördjupning Statsvetenskap A2E, Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen • • • • • Masteruppsats i Statsvetenskap, 30 hp självständigt kunna formulera ett principiellt relevant statsvetenskapligt problem kunna planera, genomföra samt muntligt och skriftligt redovisa ett kvalificerat självständigt arbete i statsvetenskap, demonstrera fördjupade ämnes− och metodkunskaper i Masteruppsats i statsvetenskap Umeå universitet. Sammanfattning Umeå universitet Fristående kurser (avancerad nivå) Hör Marta Reuter, doktor i statsvetenskap, reflektera utifrån en ny bok om den svenska ideella sektorn i det omförhandlade samhällskontraktet. 10. maj. Evenemang. Masterprogrammet i statsvetenskap är ett program för dig som vill få fördjupade kunskaper inom studier av politik.

Sök bland över 30000 Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen. Författare :Acke  Masteruppsats i Statsvetenskap, 30 hp. 733A67. Kursen inleds med en kort kick-off-träff tisdagen den 23 januari kl 10.15 (lokal, 3C:817). Utbytesstudier, uppsatsskrivande eller praktik. Det finns många sätt att studera utomlands under din studietid hos oss!