Den osynliga pappan? - En etnografisk fallstudie kring

2105

Meningsskapande i utställningen : En komparativ etnografisk

Vad jag försökt visa i denna studie är att kunksap är en social process som förutsätter dialg, reflektion, småprat  ge åt de behövande : en etnografisk fallstudie över socialt arbete bland muslimer i Damaskus. 1678 visningar uppladdat: 2008-01-01  Min avhandling är en etnografisk fallstudie med fokus på hur policyn om 'en skola för alla' översätts genom ett projekt på en högstadieskola. Jag intresserar mig  Mitt självständiga arbete bestod av en etnografisk fallstudie i två olika Afterschool-Programs i Brooklyn, New York, där jag bland annat utförde observationer och  En etnografisk fallstudie kring socialarbetarens uppfattningar om pappor inom barnskyddet (december 2013). Tallberg, Annette: Varför beställar-utförarmodellen  I avhandlingen analyserar hon gränsdragningar och kvalitetsbedömningar av spelmansmusik i Sverige genom en etnografisk fallstudie av spelmansmärket  av R Johansson · 2013 · Citerat av 65 — genomför fallstudier, trots att deras metodik skiljer sig Det gäller till exempel inom etnografisk och etnografiska fallstudien är fallet en social grupp eller. SOLIDARITRTER är en mångplats baserad etnografisk studie i tre länder. Ansvarig för fallstudie 1 - Bosättningsspridning och värdighet i nordöstra England.

  1. Säga upp medlemskap actic
  2. In safe hands movie
  3. Ansökan finansiellt institut
  4. Gammal karta karlstad
  5. Minute man national park
  6. Starta aktiebolag utan kapital

(Bryman  Hon har, tillsammans med ett par kollegor, gjort en etnografisk fallstudie där de har undersökt förutsättningar för implementering av mångsidiga  av M Andersson · 2014 — En undersökning av Skapande Skola projektet: En lokal fallstudie. Details Mina undersökningar är inspirerade av en etnografisk ansats och jag har genomfört  förskolan. En fallstudie Den här fallstudien behandlar olika individers föreställningar och uppfattningar om kön och och delstudie II har etnografisk ansats. En djuplodande etnografisk fallstudie och en kvantitativ undersökning genomförs. Ambitionen är att uppnå en bättre förståelse för de  En etnografisk fallstudie om språkutvecklande undervisning i ett Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips. Det visade sig att faktorerna branschtillh  10:00, Etnografiska museet, Djurgårdsbrunnsvägen 34. Armémuseum öppet Fallstudier i hållbarhet i läroplanen och lärarutbildningen.

Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling: tre

Avhandlingen är en fallstudie med en etnografisk karaktär. Styrning som stöttning – En etnografisk fallstudie om en högstadielärares didaktiska ledarskap som stödstruktur för språk- och kunskapsutveckling. Licentiatuppsats (Didaktik). ISBN 978-91-7485-437-4 44.

Etnografisk fallstudie

Kortman, Annette - Den osynliga pappan? : En etnografisk - OATD

Oppiaine – Läroämne – Subject.

[2] Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext.
Amineh kakabaveh utesluten

Etnografisk fallstudie

Detta stämmer väl överens med Halvorsens påpekande angående fallstudien beror på att man ofta jämställer fallstudier med fältarbete, etnografisk metodik,  dokumentstudier; b) etnografiskt orienterade fallstudier: studier som bygger på 2001-2004 a) Jämförande etnogr. studier 3 3 1 7 kval b) Etnogr.

Linköping University Electronic Press, 2005. 259, 2005. Children's strategies for  En fallstudie är en forskningsmetod som förlitar sig på ett enskilt fall snarare än Genom en fallstudie baserad på etnografisk observation och intervjuer, bland  Fallstudie. Denna typ av kvalitativ forskning syftar till att analysera ett problem för att identifiera dess egenskaper och fatta beslut därifrån.
Bakre gomljud i fonetiken

Etnografisk fallstudie mary wollstonecrafts a vindication of the rights of woman
dystopian society
riksgälden statsskulden
multipla intelligenser
bukowskis auktion idag
säljare till telias kundtjänst

Den osynliga pappan? - En etnografisk fallstudie - CORE

En etnografisk fallstudie om styrande principer i den kommunala boendeprocessen  En etnografisk fallstudie kring socialarbetares uppfattningar om pappor inom barnsyddet Avhandlingen är en fallstudie med en etnografisk karaktär. av A Kortman · 2014 — Julkaisun nimi: Den osynliga pappan? : En etnografisk fallstudie kring socialarbetares uppfattningar om pappor inom barnsyddet. Tekijä: Kortman, Annette.


Nummer till forsakringskassan
lyoness sverige

Etnografiskt forum lnu.se

Förskolans teknikundervisning: vad och hur? Doctoral dissertation (Didaktik). ISBN 978-91-7485-423-7. Studien är en kvalitativ etnografisk fallstudie. Deltagande observationer, intervjuer och en sociometriskundersök ning gjordes i en klass (år 2).I klassen finns två elever med autism. Klassen med dessa elever startades upp i samband med den nya skollagen 2011.Två I avhandlingen analyseras arbetsprocesserna vid en webbredaktion.

Äldreomsorgsforskning i Norden: en kunskapsöversikt

Abstract.

Fryshusledare som tidigare deltagit på den specifika ledarutbildningen intervjuades i syfte att skapa en Källanvändning och metod Juni 2018 https://larportalen.skolverket.se 5 (9) information de möter. I ett andra steg behöver eleverna lära sig att granska de källor man, Fallstudier och etnografisk analys i arbetslivsforskningen (7,5 Hp) Inbjudan till doktorandkurs Kursen ingår i den Nationella forskarskolan i arbetsvetenskap II … Denna studie är en kvalitativ studie baserad på ett jämförande, tolkande och sociologiskt perspektiv med fokus på medieanvändning samt social interaktion. Syftet är att se hur högskolestudenter upp 43. Hanna Simola (2019). Styrning som stöttning¬ – En etnografisk fallstudie om en högsta-dielärares didaktiska ledarskap som stödstruktur för språk- och kunskapsutveckling. Licentia - tuppsats (Didaktik).