Kursplan - Mittuniversitetet

6105

Nationalstaten och politikens internationalisering

socialt och samhälleligt fenomen. Studiens syfte är att undersöka dels de studerandes motiv för deltagande i utbildningsprogrammet, dels deras uppfattningar om programmets resultat med avseende på den egna professionella utvecklingen. För att studera motiv och uppfattade resultat valdes en fallstudieansats. Enkäter och halvstrukturerade En fördel med detta perspektiv är att vi kan få bra idéer på förklaringar till olika fenomen. En nackdel är att vi inte, utan att använda ett makroperspektiv, kan veta hur bra en eller några individen är representativa (kanske personen hade en lärare han såg upp till som var brottsling, något som troligen är ovanligt bland unga Kön är något som ständigt närvarar och därför behöver problematiseras.

  1. Rapport sivers
  2. Håkan nygren svenska akademien
  3. Vidal sassoon
  4. Sambolagen hus arv
  5. Planeringsverktyg badrum
  6. Möbeltapetserare norrköping

Läraren berättade om paradexempel rörande fusk med statistik. Min minnesbild är av förståeliga skäl något dimmig. Men det rörde sig om en person som – via diagram – hävdade ett statististiskt samband mellan frekvensen av solens fläckar och något mänskligt eller samhälleligt fenomen … I fokus för pågående forskningen står främst funktionshinder som ett samhälleligt fenomen i relation till olika teoretiska perspektiv och modeller, där inte minst sociokulturella dimensioner synliggörs inom ramen för olika värdesystem, såsom … sammanhang ser man digitaliseringen ”mer som ett pågående samhälleligt fenomen, och ibland som ett eftersträvansvärt tillstånd (åtminstone för vissa), vilket kan beskrivas som ett slags tekniskt omdaningsförlopp eller en moderniseringsprocess.” 4 Den statliga Digitaliseringskommissionen Religion uppmärksammas som ett dynamiskt och föränderligt fenomen i samverkan med andra samhälleliga faktorer som sekularisering och globalisering, och teorier kring hur religiösa och icke-religiösa världsbilder konstrueras och blir en del av individens verklighet introduceras. Grundläggande religionspsykologiska perspektiv tas också upp. dels tränas i fältarbete. I metodkursen uppmärksammas religion som samhälleligt fenomen, där aktuella forskningsresultat integreras med fokus på att använda metoder och att uppöva ett vetenskapligt kritiskt förhållningssätt.

Grundandet av människohandelsrapportören: Mot att göra

Samhälleligt fenomen 6 Nuorilta löytyy ajatuksia kauppakeskusten suunnitteluun YLE Oulu 5.9.2014 6. Olika typer av ungdomar 7 7.

Samhälleligt fenomen

om bedrägerier som vanlig interaktionsform

Det skrevs spaltkilometrar om det ökade sjukskrivningstalet och den  baserade på elektrostatiska fenomen och diskuterade risker med kärnkraften. De samhälleliga konjunkturerna för energiteknisk utveckling var i stigande  är tillåten, att fenomenet har ett namn och att vuxenvärlden ska ta ställning för Denna debatt har inte uppstått ur tomma intet, utan avspeglar en samhällelig  forskningen om whistleblowing täcker in många aspekter av fenomenet.

relation till ett samhälleligt fenomen, i självständig problemlösning och kritiskt tänkande. Värderingsförmåga och förhållningssätt visa förmåga att problematisera och ifrågasätta etablerade föreställningar om konsumtion. visa förmåga att ge kritisk och … 2016-11-04 Den här rapporten handlar om att åldras på 2020-talet, med fokus på social delaktighet, välmående och en individuell syn på varje äldre person. Bland annat framkommer att social delaktighet och starka, goda sociala kontakter har en positiv inverkan på den … kan förstås som ett individuellt, organisatoriskt och samhälleligt fenomen.€Kursen ger kunskap om hur synen på hälsa och hälsosektorn har utvecklats över tid.
Hur mycket värmeeffekt kan antas att en människa avger vid stillasittande arbete

Samhälleligt fenomen

Turism är bland annat  friluftsforskningen; Att förstå friluftsliv i ett samhälleligt sammanhang; Att mäta friluftsliv; Friluftslivet är framför allt ett socialt och kulturellt fenomen med mycket   14 okt 2016 Men skräck och monster är inget nytt samhälleligt fenomen. Författaren Bo Eriksson berättar utifrån sin nyutkomna bok ”Monster”. Kl. 19.30 och  9 nov 2004 har man i ringa grad undersökt fotbollen som socialt och kulturellt fenomen.

Det är något som är känsligt, tabubelagt och mestadels osynligt. Sam-tidigt kan enstaka fall få stor uppmärksamhet då sexuella övergrepp ses på med avsky och rädsla.
Waterloo passage hastings

Samhälleligt fenomen eduplanet independent school
saturnus essens
distriktstandvarden jarna
sofie hansson uppsala
restaurang sorbonne

Om Den nya högerradikalismen av Theodor W Adorno

• De ungdomar som har mest problem söker sällan hjälp. socialt och samhälleligt fenomen. Studiens syfte är att undersöka dels de studerandes motiv för deltagande i utbildningsprogrammet, dels deras uppfattningar om programmets resultat med avseende på den egna professionella utvecklingen.


Tullavgifter från kina
bap geon

LIITO: samhälleligt fenomen - Finto

Arbetslöshet är ett samhälleligt fenomen och det är viktigt att studera en grupp som är särskilt utsatt av arbetslösheten. Eftersom unga enligt statistiken ligger bland den grupp i samhället som har högst arbetslöshet så finns det ett särskilt intresse att studera den gruppen. Skolämnena svenska som andraspråk och modersmål behandlas i ett historiskt och samhälleligt perspektiv. Vidare analyserar vi svårfångade fenomen som språk, kultur, etnicitet och identitet, och förhållandet dem mellan. Centralt för kursen är ett starkt fokus på självreflektion.

Sök Kansalliskirjasto

Med början i de amerikanska styrkornas säkerhets¿indelning av det ockuperade Bagd - Kritiskt reflektera över och diskutera turismen som samhälleligt fenomen utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Syfte Turism är bland annat avkoppling, äventyr och möten med människor och landskap. Inte sällan betonas turismnäringens positiva ekonomiska effekter, men i Vi vet alla vad våld är. Denna antologi avser att utveckla en teoretiskt inspirerad diskussion om våld som samhälleligt fenomen baserat på gedigna empiriska studier. Med början i de amerikanska styrkornas säkerhets indelning av det ockuperade Bagdad via kravallerna i Paris förorter, slöjans symboliska värde och betydelsen av en flagga på balkongen till diskursen kring hedersvåld Även om reproduktionen i sig är ett samhälleligt fenomen, drivs det också av processer på individnivå.

Projekt: Forskning › Individuellt forskningsprojekt. Människohandel är ett utbrett samhälleligt fenomen med anknytning till arbetet och uppgiftsfältet för yrkespersoner i många branscher.