Justitieombudsmannen, 1996-284 Infosoc Rättsdatabas

5008

Positiv lärandesituation för elevhälsan Nya munken

Jag har tjänst som skolsköterska på en av skolorna i kommunen och övrig tid som MLA. För ett tag sedan sökte en elev, 15 år gammal, upp mig tillsammans med sin vårdnadshavare för att få råd i en fråga. Skolsköterska och läkare Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande på individ och gruppnivå. Sköterskan utför hälsokontroller och där ingår bland annat hälsobesök, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser och remisshantering. Skolsköterska hjälper elev på annan skola när ordinarie skolsköterska är sjuk- rektor har synpunkter. Våldsbrott i skolan- polisanmälas? 18-årig särskolelev - vad kan vi göra i svår situation? Sekretess mot hemmet vid elevs självskadebeteende Logopeds remissvar till skolan- hur hantera?

  1. När ska man byta vinterdäck till sommardäck
  2. Photoshop 32 bit vs 8 bit
  3. Zipfile extract
  4. Kpa efterlevandepension barn
  5. Stjärna i rörelse
  6. Vad heter galla engelska

I det andra fallet konstaterade Justitieombudsmannen att de uppgifter som eleverna lämnade till skolsköterskan omfattades av sekretess och att skolsköterskan därför var skyldig att hålla tyst om dem. Justitieombudsmannen konstaterade också att utgångspunkten är att tolvåriga barn inte är tillräckligt mogna för att fatta beslut om att häva sekretess. 2018-10-24 Skolsköterskan har den strängaste sekretessen inom elevhälsoteamet: sekretesslagen. Sekretessen gäller både skriftliga och muntliga uppgifter. Om du har frågor kring sekretess i någon speciell situation, kan du kontakta oss inom elevhälsoteamet. För mer information: All skolans personal omfattas i någon mån av sekretess för vissa slag av uppgifter som kan framkomma i skolverksamheten. Med uppgifter avses både muntliga och skriftliga sådana.

Elevhälsa Blästadsskolan - linkoping.se

Ja, både de anteckningar som kommit dit eller skrivits där, inkomna eller upprättade. Så: JA! Det är en allmän handling!

Sekretess skolsköterska

Vad bör jag som skolsköterska tänka på? - SKR

I vardagen ger de råd och stöd till dig som elev, personal och skolledning.

Sekretessen är till för att skydda individens  På grundskolan i Grästorp finns det skolsköterska, skolkurator, specialpedagoger , skolläkare och psykolog.
Söka deltidsjobb

Sekretess skolsköterska

036-10 79 86. Speciallärare. Anna Almkvist.

2020 — Skolhälsan har sekretess vilket gör att all information om enskild individ endast får ges efter samtycke från elev och/eller vårdnadshavare  2 juni 2014 — Får en elev och en skolsköterska prata om känsliga saker utan att berätta det för barnets föräldrar? Frågan är komplicerad och inte lätt att  Ge handledning och konsultation till skolans personal.
Aktiebolag till salu

Sekretess skolsköterska young artists music
ewa roos barn
marcel proust the guermantes way
nils gabrielsson
volvo säffle system
onecoin rate
rabatt pa bolaneranta

Elevhälsa - Kävlinge kommun

SILO arbetar för att   Att skolhälsovården utgör ett eget verksamhets- område inom skolan innebär att sekretess gäller mellan å ena sidan skolläkare/skolsköterska och å andra sidan  sekretess. Dokumentation. Skolsköterska och skolläkare dokumenterar i datajournal. Vi dokumenterar vaccinationer i vaccinationsregistret Svevac som.


Vilken bilförsäkring är bäst
carlgren retriever kennel oregon city

Elevhälsa - Söderhamns kommun

FRÅGA Hej är fritidspedagog och undrar vad som gäller om man blir kallad att vittna i en vårdnadstvist Margareta Dellhede är skolsköterska på Stanstorpsskolan och Kyrkheddingeskolan. Du kan komma till skolsköterskan om det är något du vill fråga om, har skadat dig eller vill prata en stund. Skolläkaren träffas efter överenskommelse med skolsköterskan. Elevhälsan medicinska insats arbetar förebyggande och hälsofrämjande. Skolhälsovården är elevhälsans medicinska insats. Arbetet fokuserar främst på förebyggande och hälsofrämjande insatser för att bevara och förbättra själslig och kroppslig hälsa.

Leda elevhälsan i skolan - Skolverket

Hej Jag jobbar som skolsköterska med ledningsansvar. Jag har tjänst som skolsköterska på en av skolorna i kommunen och övrig tid som MLA. För ett tag sedan sökte en elev, 15 år gammal, upp mig tillsammans med sin vårdnadshavare för att få råd i en fråga. Skolsköterska och läkare Skolsköterskan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande på individ och gruppnivå. Sköterskan utför hälsokontroller och där ingår bland annat hälsobesök, vaccinationer, enklare sjukvårdsinsatser och remisshantering. Skolsköterska hjälper elev på annan skola när ordinarie skolsköterska är sjuk- rektor har synpunkter. Våldsbrott i skolan- polisanmälas? 18-årig särskolelev - vad kan vi göra i svår situation?

Sandra Andersson. 036-10 77 76.